Home Open trainingen Leidinggeven & Management
Starten met Leidinggeven

U bent aan zet!

Opeens bent u geen uitvoerend medewerker meer: u wordt teamleider of leidinggevende!

Op basis van uw kennis en kunde bent u gevraagd om niet meer alleen uw inhoudelijke werk uit te voeren. Uw werkgever denkt dat het een logische en goede stap is dat u op basis van uw kennis en vaardigheden andere mensen aan gaat sturen! Dat kunnen stagiaires zijn, maar bijvoorbeeld ook uitvoerend medewerkers (misschien wel uw huidige collega’s?!).

Leidinggeven heeft voordelen: u kunt bepalen wat er op welke manier gedaan wordt. Het betekent ook dat u tussenpersoon wordt tussen het management en de uitvoerend medewerkers en dat u medewerkers moet gaan aansturen. Dit is niet altijd makkelijk.

In de praktische training 'Starten met Leidinggeven' onderzoeken we wat er van u verwacht wordt als leidinggevende, hoe u die verwachtingen waar kunt gaan maken en hoe u (makkelijker) geaccepteerd wordt als leidinggevende. Daarnaast oefenen we met de belangrijkste ‘tools’ om uw rol als startend leidinggevende waar te maken, zoals het model voor Situationeel Leidinggeven en de belangrijkste gespreksvaardigheden voor leidinggevenden.

Lees meer...
 
Resultaatgericht en situationeel leidinggeven

Betere resultaten voor u en uw team

U heeft al enige ervaring als leidinggevende of teamleider en u zou graag willen groeien in uw rol. Om daarmee uzelf, uw medewerkers én uw team als geheel op een hoger plan te brengen en betere resultaten te behalen.

Bij Kleinveld Okkerse gaan we er van uit dat om leiding te kunnen geven aan anderen, u ook leiding moet kunnen geven aan uw eigen ‘Ik-BV’. Dat staat dan ook centraal in deze praktische training. Met uw eigen kwaliteiten als basis gaan we aan de slag met de belangrijkste communicatieve vaardigheden voor leidinggevenden, veel gevoerde gesprekken voor leidinggevenden, nuttige tools voor leidinggevenden (zoals het model voor Situationeel Leidinggeven) en onderzoeken we waarom mensen reageren zoals ze reageren. U leert meer over de verschillende manieren waarop mensen zich ontwikkelen in hun functie en hoe u dat kunt ondersteunen. We geven u meer inzicht in de manieren waarop u het functioneren van uw team kunt versterken.

Al met al een stevige basis voor uw eigen professionele ontwikkeling als leidinggevende of teamleider!

Lees meer...
 
Functioneringsgesprekken voeren

Een gesprek met mogelijkheden!

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden komen steeds lager in de organisatie te liggen. Daarmee verwachten we ook steeds meer van onze medewerkers. En zij van ons.

Tijdens functioneringsgesprekken gaan we met medewerkers in gesprek. Met elkaar bespreken we hoe de samenwerking verloopt, waar medewerkers in hun werk tegen aan lopen en hoe we dit kunnen oplossen. Het functioneringsgesprek is een opbouwend, toekomstgericht gesprek en vraagt om goede communicatieve vaardigheden. Het ‘afrekenen’ vindt pas plaats tijdens het beoordelingsgesprek.

Tijdens de training ‘functioneringsgesprekken voeren' ontdekt u de kenmerken van een goed functioneringsgesprek en oefent u met de vaardigheden die nodig zijn om het gesprek effectief en efficiënt te laten verlopen. Het is een praktische training met afwisselend theorie en gespreksoefeningen.

Lees meer...
 
Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren

Een waardevol instrument!

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen steeds lager in de organisatie. Daarmee verwachten we ook steeds meer van onze medewerkers. En zij van ons.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn waardevolle instrumenten voor iedere leidinggevende. Vaak worden ze echter als lastig ervaren en leveren ze veel spanning op. We zien dan over het hoofd hoeveel mogelijkheden deze gesprekken bieden om problemen op te lossen en medewerkers te stimuleren en motiveren. Tevens biedt het de mogelijkheid slecht functionerende medewerkers aan te spreken en concrete afspraken te maken.

Tijdens de praktische training ‘functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren' onderzoeken we de mogelijkheden die deze gesprekken u bieden, waarvoor u ze kunt gebruiken, hoe ze ingericht zijn en wat het verschil is tussen deze twee gesprekken. Daarnaast oefenen we met de vaardigheden die u kunt inzetten om deze gesprekken met meer plezier en succes uit te voeren.

Lees meer...
 


© 2018 Kleinveld Okkerse