Home Bedrijfsgerichte trainingen
Bedrijfsgerichte trainingen

Op maat gemaakt

Kleinveld Okkers biedt haar 'open trainingen' ook 'in-company' aan. De training wordt dan volledig afgestemd op de behoeften van uw medewerkers en uw organisatie: de huidige werkwijze van de medewerkers binnen de organisatie en de visie, missie en strategie vormen dan het uitgangspunt van de training. De nadruk ligt tijdens de 'in-company' trainingen dan ook niet alleen op competentie ontwikkeling, maar ook op het verbeteren van de performance van de organisatie.

Daarnaast bieden wij ook het programma een effectiever team door open communicatie aan. Tijdens dit programma, dat voor ieder team op maat wordt gemaakt, werken we toe naar een effectiever en efficiënter werkend team met effectievere en beter samenwerkende teamleden. Met als resultaat omzetverhoging en verlaging van de faalkosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kleinveld Okkerse op 0318 - 541 941 of een mail sturen.

Onze 'in-company'-trainingen kunnen op een locatie naar wens uitgevoerd worden of in ons trainingscentrum waar we de beschikking hebben over een TV-studio, een gesloten tv-circuit en een eigen telefooncentrale, speciaal voor de trainingen.

Om individuele aandacht voor de deelnemers te kunnen waarborgen adviseren wij een maximale groepsgrootte van 8 deelnemende personen per groep.

Een goede voorbereiding

Een eerste stap in een maatwerk traject is een uitgebreide inventarisatie van de uitgangssituatie en gewenste resultaten, zowel met de opdrachtgever als met de deelnemers om een écht ‘op maat’ gemaakt trainingsprogramma te kunnen samenstellen.

Tijdens de training

Tijdens onze praktijkgerichte trainingen is er veel ruimte voor 'leren door doen' en 'leren van elkaar'. Daarnaast worden er regelmatig praktijksimulaties geoefend en opgenomen in onze TV-studio en daarna in de groep nabesproken. Zodat de deelnemers ook zelf de resultaten van hun eigen gedrag kunnen zien. Tijdens de verschillende trainingsdagen vindt er telefonisch overleg met de opdrachtgever over het verloop van de training plaats en deze zo mogelijk nog beter op de mensen en de situatie te 'fine-tunen'. Positief confronterend: de spiegel voorhouden!

        

Na de training

Na afloop van de training zal er met de opdrachtgever worden geëvalueerd. Hierbij wordt dan een rapportage van de door de deelnemende personen de verbeterdoelen en persoonlijke leerdoelen overhandigd, dit in combinatie met concrete adviezen van de trainer. Tijdens de evaluatie kan ook worden besproken of er behoefte bestaat aan een follow-up, wellicht coaching van bepaalde medewerkers. De eindmeting zal ook laten zien of de beoogde doelstellingen/resultaten zijn behaald.


 
© 2018 Kleinveld Okkerse